ATIS logo
post address ATIS-ERB, s.r.o., Obrancov mieru č.6, 08001 Prešov phone    0905 368 278  /  051 77 10 578 fax     051 77 10 578    atis.erb@gmail.com
OBSAH STRÁNKY
NOVINKY
icon
Tabuľky objemu guľatiny meranej bez kôry a s kôrou spracované podľa nových STN [ viac ]

PONUKA
icon
Ponúkame vám kolekciu kníh a príručiek pre odborných lesných hospodárov [ viac ]

AKTUÁLNY OZNAM
icon
Otvorené sú kurzy, školenia a preškolenia osôb pracujúcich v lese [ viac ]
NAPÍŠTE NÁM
Vaše meno:

e-mail:

Telefón:

Správa:

vzdelávanie

Služby odborného vzdelávania
Naše služby odborného vzdelávania zahŕňajú tieto kurzy :
 »   Obsluha motorovej píly pri ťažbe dreva
 »   Obsluha motorovej píly pri iných činnostiach
 »   Obsluha lesných kolesových traktorov - LKT a ŠLKT, vyvážacích strojov, jedno a viacoperačných       strojov a ostatných vybraných lesníckych technických zariadení pri sústreďovaní dreva
 »   Obsluha lanoviek v sústeďovaní dreva
 »   Obsluha hydraulických rúk v lesnom hospodárstve
 »   Obsluha krovinorezov, sekačiek, štiepkovačiek, drviacich strojov na drevo, sadzačov,       jamkovačov, ryhových zalesňovacích strojov a pôdnych fréz
 »   Ďalšie podmienky
 
Obsluha motorovej píly pri ťažbe dreva
hore
Kurz je určený pre získanie oprávnenia na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva.
•  zvládnutie základných pracovných činností pri práci s ručnou motorovou reťazovou pílou pri ťažbe dreva
•  zvládnutie základnej údržby ručnej motorovej reťazovej píly
•  osvojenie si zásad BOZP, poskytovanie prvej pomoci
Podmienka: zdravotná spôsobilosť, vek 18 rokov
Periodicita preškolení: 2 roky
Trvanie: 10 dní
Cena dohodou
Obsluha motorovej píly pri iných činnostiach
hore
Kurz je určený pre získanie oprávnenia na obsluhu motorovej píly pri iných činnostiach.
•  zvládnutie základných pracovných činností pri práci s ručnou motorovou reťazovou pílou pri manipulácii
   dreva, odvetvovaní

•  zvládnutie údržby ručnej motorovej reťazovej píly
•  osvojenie si zásad BOZP, poskytovanie prvej pomoci
Podmienka: zdravotná spôsobilosť, vek 18 rokov
Periodicita preškolení: 2 roky
Trvanie: 30 hodín
Cena dohodou
Obsluha lesných kolesových traktorov / ŠLKT, UKT a ostatných vybraných lesníckych technických zariadeniach pri sústreďovaní dreva
hore
Kurz je určený pre získanie oprávnenia na obsluhu lesných kolesových traktorov a ostatných vybraných lesníckych technických zariadeniach pri sústreďovaní dreva.
•  ovládanie technológie sústreďovania dreva
•  zásady zostavovania a vlečenia nákladu
•  osvojenie si zásad BOZP, poskytovanie prvej pomoci
Podmienka: zdravotná spôsobilosť, vek 18 rokov, VP sk. T
Periodicita preškolení: 2 roky
Trvanie: 20 hodín
Cena dohodou
Obsluha lanoviek v sústeďovaní dreva
hore
Kurz je určený pre získanie oprávnenia na obsluhu lanových dopravných zariadení v lesnom hospodárstve.
•  obsluha a údržba lanových dopravných systémov, technické údaje lanových systémov
•  zvládnutie projektovania lanovej trasy
•  zvládnutie práce s lanom a úväzkami, vyťahovanie kmeňov, zostavovanie nákladu, vlečenie kmeňov, práca na
   sklade

•  osvojenie si zásad BOZP, poskytovanie prvej pomoci
Podmienka: zdravotná spôsobilosť pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou, vek 18 rokov, VP sk. T alebo C
Periodicita preškolení: 2 roky
Trvanie: 20 hodín
Cena dohodou
Obsluha hydraulických rúk v lesnom hospodárstve
hore
Kurz je určený pre získanie oprávnenia na obsluhu hydraulických rúk v lesnom hospodárstve pri doprave dreva.
•  obsluha a údržba hydraulickej ruky, nakladanie dreva, zabezpečenie hydraulickej ruky pred jazdou, vykladanie
   dreva

•  zvládnutie technologických postupov pri práci s hydraulickou rukou
•  zásady merania a druhovania drevnej hmoty
•  oboznámenie sa s prevádzkovou dokumentáciou
•  osvojenie si zásad BOZP, poskytovanie prvej pomoci
Podmienka: zdravotná spôsobilosť, vek 18 rokov
Periodicita preškolení: 1 rok
Trvanie: 20 hodín
Cena dohodou
Obsluha krovinorezov, sekačiek, štiepkovačiek, drviacich strojov na drevo, sadzačov, jamkovačov, ryhových zalesňovacích strojov a pôdnych fréz
hore
Kurz je určený pre získanie oprávnenia na obsluhu krovinorezov, sekačiek, štiepkovačiek, drviacich strojov na drevo, sadzačov, jamkovačov, ryhových zalesňovacích strojov a pôdnych fréz.
•  obsluha a údržba uvedených zariadení, ich funkcie a spôsoby využitia
•  zvládnutie techniky práce v teréne pri úprave trávnatých porastov, prerezávkach
•  zvládnutie základnej údržby
•  osvojenie si zásad BOZP, poskytovanie prvej pomoci
Podmienka: zdravotná spôsobilosť, vek 18 rokov
Periodicita preškolení: 2 roky
Trvanie: 20 hodín
Cena dohodou
Ďalšie podmienky
hore
Odborné prednášky a praktický výcvik v prípade požiadavky zabezpečíme v mieste Vášho trvalého pôsobiska

Každý z kurzov je ukončený záverečnou skúškou a vydaním kvalifikačného preukazu, alebo osvedčenia o rekvalifikácii, akreditovaným Národným inšpektorátom práce SR, s platnosťou pre územie celej SR a európskych štátov.

Aktualizačná odborná príprava podľa Zákona č. 124/2006 Z.z
z obsluhy uvedených strojov v rozsahu platnej legislatívy

Trvanie: 8 hodín
Cena dohodou

Opakované oboznamovania a preskúšania pre držiteľov osvedčení uvedenej techniky
Trvanie: 8 hodín
Cena dohodou

Opakované oboznamovania a vstupné školenia
z obsluhy a bezpečnosti pri práci so strojmi na spracovanie dreva (okružné, rámové, pásové píly), s krovinorezmi, sekačkami, štiepkovačkami, drviacimi strojmi na drevo, sadzačmi, jamkovačmi, ryhovými zalesňovacími strojmi a pôdnymi frézami

Doplnkové odborné certifikované vzdelávanie pre prácu v zahraničí.

Ceny sú stanovené dohodou.

Pri vyššom počte uchádzačov je možnosť poskytnúť výraznú zľavu!

Ubytovanie zabezpečujeme zdarma a stravu zabezpečujeme na náklady účastníka.

Prihlášku pre účasť na našich odborných kurzoch si môžete stiahnuť  kliknutím sem.

Prihlášku môžete potom vyplniť a zaslať nám ju späť mailom, faxom alebo poštou.

POZOR !!!
ABSOLVENTOM KURZOV POSKYTUJEME ZĽAVU do 10% PRI NÁKUPE TOVARU V PREDAJNI LESNÍCKYCH POTRIEB V PREŠOVE