ATIS logo
post address ATIS-ERB, s.r.o., Obrancov mieru č.6, 08001 Prešov phone    0905 368 278  /  051 77 10 578 fax     051 77 10 578    atis.erb@gmail.com
OBSAH STRÁNKY
NOVINKY
icon
Tabužky objemu gužatiny meranej bez kôry a s kôrou spracované podža nových STN [ viac ]

PONUKA
icon
Ponúkame vám kolekciu kníh a príručiek pre odborných lesných hospodárov [ viac ]

AKTUÁLNY OZNAM
icon
Otvorené sú kurzy, školenia a preškolenia osôb pracujúcich v lese [ viac ]
NAP͊TE NÁM
Vaše meno:

e-mail:

Telefón:

Správa:

vydavatežska činnos

Sortiment vydavatežskej činnosti
Sortiment nášho vydavatežstva zahŕňa tieto skupiny :
 » »  Knižná ponuka
 » »  Tabužka objemu gužatiny-kubikovacia podložka
 » »  Lesnícke tlačiva
Ceny knižnej ponuky, tabuliek objemu a lesníckych tlačív sú uvedené v objednávacích hárkoch.
 
Knižná ponuka    (kliknutím na obrázok si ho môžete zväšči)
hore
Tabužky objemu gužatiny meranej bez kôry
Ladislav Lelák, Zuzana Erb
Tabužky objemu gužatiny meranej bez kôry
Spracované na základe STN 480007 a pre praktické použitie v teréne sa prispôsobil formát a väzba. Rok vydania : 2006, 104 str., 90x210 mm.

Tabužky objemu gužatiny meranej s kôrou
Ladislav Lelák, Zuzana Erb
Tabužky objemu gužatiny meranej s kôrou
Spracované na základe STN 480009 a platia pre stanovenie čís. hodnôt objemu bez kôry všetkých druhov drevín surového dreva, vyrábaných a meraných v kôre . Rok vydania : 2005, 183 str., A5
Obsluha, údržba a technológia práce s motorovými pílami a krovinorezmi
Ladislav Lelák
Obsluha, údržba a technológia práce s motorovými pílami a krovinorezmi
Popri technológii práce sa publikácia venuje aj bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Rok vydania : 2005, 112 str., A5

Tabužka objemu gužatiny-kubikovacia podložka (ihličnatá, listnatá)
hore
Tabužka objemu gužatiny-kubikovacia podložka
Tabužka objemu gužatiny pre stred meraný v kôre, objem je prepočítaný bez kôry. Slúži zároveň ako podložka pri vyhotovovaní samoprepisovacích dodacích dokladov.
Rok vydania : 2005, vo fólii, A4

Rozpätie :
Ihličnaté dreviny : dĺžka 2-30m / priemer 15-74cm
Listnaté dreviny : dĺžka 2-30m / priemer 10-69cmLesnícke tlačiva
hore


Skl.č.
Názov tovaru
Označenie
Vyhotovenie a formát
001a
Doklad o pôvode dreva - dodací lístok - štátne lesy
IA43
A4/100 listov, samoprepis
001b
Doklad o pôvode dreva - dodací lístok - neštátne lesy
LA43
A4/100 listov, samoprepis
002
Záznam o prevádzke motorovej píly - pracovný denník
L21
A5
003
Výkaz skladu dreva za mesiac ...... rok
 
A3/list
004
Výkaz zásob a pohybu dreva
Lp-Z-94
A4/list
005
Ročný plán ostatnej pestovnej činnosti
L145c
A3/list
006
Ročný plán zalesňovania
L145a
A3/list
007
Ročný plán ažby dreva
L145b
A3/list
008
Tabužka hmôt. dreva podža % vlhkosti
 
A5/fólia - list
009a
Číselník na dlhé drevo
L10
A5/100 listov, samoprepis
009b
Číselník na krátke a rovnané drevo
L11
A5/100 listov, samoprepis
010a
Výrobno mzdový lístok
LF41
A4/1 00 listov
010b
Výrobno mzdový lístok
LA41
A4/100 listov, samoprepis
011
Karta dielca
L142
A4/2 listy
012
Porastová evidencia - ažba
L142a
A4/ list
013
Porastová evidencia -zalesňovanie
L142b
A4/list
014
Porastová evidencia - pestovatežská činnos
L142c
A4/ list
015
Evidencia súhrnných ročných výsledkov
L143
A3/list
016
Bilančný výkaz lesnej hosp. evidencie
L144
A3/list
017
Rozvrh a sortimentácia ažobného fondu
 
A3/ list
018
Výkaz vykonaných hosp. opatrení
L146
A3/list
019a
Bilancia holín - výkaz
 
A4/list
019b
Bilancia zalesňovacích povinností
L141
A3/list
020
Zborník hmôt
L52
A3/list
021
Zápisník bezpečnosti práce
 
A5/ 50 strán
024
Evidencia vyznačených stromov a výp. objemu
 
A5/2 listy
025
Povolenie na chystanie dreva v samovýrobe
 
A6/100 listov
026
Úkolový list
L6
A5/100 listov, samoprepis
027
Súpiska ostatných miezd a náhrad
LA46
A4/100 listov
028
Výrobno - hmotový lístok
LA45
A5/100 listov
029
Konsignácia na dlhé drevo
LA47
A4/100 listov
030
Konsignácia na rovnané drevo
LA48
A5/100 listov
031
Súhlas na ažbu dreva
1 5-8-97
A5/100 listov, samoprepis
032
Preukaz pôvodu dreva na prepravu a spracovanie
15-7-97
A5/100 listov
033a
Kniha - Tabužka objemu gužatiny meranej v kôre
 
A5/ kniha 183 str.
033b
Kniha - Tabužka objemu gužatiny meranej bez kôry
 
90x210 mm/ 104 str
034a
Tabužka obj. gužatiny v celých dĺžkach - listnaté
 
A4/ fólia, list
034b
Tabužka obj. gužatiny v celých dĺžkach - ihlič.
 
A4/ fólia, list
035a
Tabužka sort. surového dreva - listnaté - chyby
 
A5/ fólia, list
035b
Tabužka sort. surového dreva - ihličnaté - chyby
 
A5/ fólia, list
036
Tabužky JOK
 
A5/fólia, 15 list.
 
 
 
 
Uvedený zoznam tlačív si môžete vo forme objednávky stiahnu aj na vᚠpočítač a to  kliknutím sem.

Objednávku tlačív môžete potom vyplni a zasla nám ju spä mailom, faxom alebo poštou.