ATIS logo
post address ATIS-ERB, s.r.o., Obrancov mieru č.6, 08001 Prešov phone    0905 368 278  /  051 77 10 578 fax     051 77 10 578    atis.erb@gmail.com
OBSAH STRÁNKY
NOVINKY
icon
Tabuľky objemu guľatiny meranej bez kôry a s kôrou spracované podľa nových STN [ viac ]

PONUKA
icon
Ponúkame vám kolekciu kníh a príručiek pre odborných lesných hospodárov [ viac ]

AKTUÁLNY OZNAM
icon
Otvorené sú kurzy, školenia a preškolenia osôb pracujúcich v lese [ viac ]
NAPÍŠTE NÁM
o firme

ATIS-ERB, s.r.o. Prešov
Vzdelávacie stredisko ATIS-ERB zabezpečuje výučbu obsluhy lesných strojov a zariadení formou základných a periodických školení. Výučba je zabezpečovaná lektormi z radov popredných odborníkov z lesníckej praxe a pedagógov školských zariadení. Vzdelávacie aktivity sú komplexne zabezpečené po stránke materiálneho vybavenia, potrebných pomôcok a študijnej literatúry. V prípade požiadaviek zákazníka môžeme školenie vykonať aj vo firmách a priestoroch žiadateľa. Pri školení zároveň poskytujeme na nutnú dobu ubytovanie zdarma a stravovanie zabezpečujeme podľa požiadaviek na náklady účastníka kurzu. Všetky vzdelávania sú vykonávané na základe platnej akreditácie príslušným ministerstvom a Národným inšpektorátom práce.

Zároveň sa firma zaoberá predajom a servisom lesných strojov a pomôcok, vydavateľskou činnosťou, poradenstvom a tvorbou pomôcok pre lesné hospodárstvo.
Vzdelávanie
obrázok
Odborná príprava pre obsluhovateľov strojov a zariadení v lesnom hospodárstve, stavebníctve a poľnohospodárstve v rozsahu základné kurzy, preškolenia a aktualizačná odborná príprava... [viac]
Vydavateľská činnosť
obrázok
Knižné vydanie lesnických odborných príručiek. Rôzne druhy tlačív, tabuliek pre potreby odborných lesných hospodárov. Tabuľky pre rôzne triedenia drevín ... [ viac ]
Lesnícke potreby
obrázok
Predaj motorových píl, náhradných dielov a ich servis.
Predaj lesnických pomôcok a ochranných pracovných odevov pre prácu v lese ... [ viac ]
Spoločenské a pobytové akcie
obrázok
Organizovanie spoločenských a výukových akcií so zameraním na ochranu prírody, lesných ekosystémov a životné prostredie ... [ viac ]